دانلود نقشه اتوکدی کاربری اراضی وضع موجود کل شهر تبریز

30,300 تومان

دانلود نقشه اتوکدی کاربری اراضی وضع موجود کل شهر تبریز
  • نقشه کاربری اراضی موجود کل شهر
  • اسامی کاربریهای عمومی
  • اسامی خیابانها و معابر
  • محدوده شهر تبریز