آیکن
فایل های فنی و مهندسی
معماری، عمران، شهرسازی، GIS، نقشه برداری، مکانیک، برق، صنایع، کامپیوتر و ...
علوم انسانی
فایل های علوم انسانی
جغرافیا، حسابداری، مدیریت، زبان و ادبیات و ...
علوم پایه
فایل های علوم پایه
زمین شناسی، ریاضیات، آمار، فیزیک، شیمی و ...
هنر
فایل های هنر
گرافیک، مرمت، عکاسی، نقاشی، طراحی صنعتی و ...
کشاورزی
فایل های کشاورزی
علوم دامی، گیاه شناسی، خاک شناسی، باغبانی، منابع طبیعی، محیط زیست و ...
پزشکی
فایل های علوم پزشکی
دندان پزشکی، چشم پزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی، دامپزشکی و ...

سفارش فایل درخواستی

جهت سفارش فایل و نقشه های درخواستی کلیک کنید.

فیلم آموزشی

فیلم های آموزشی لیسپ اتوکد

لیست فایل ها

جهت دسترسی به لیست فایلها به تفکیک هر استان کلیک کنید!

فایل های رایگان

جهت دسترسی به فایلهای رایگان کلیک کنید!

انجام خدمات مشاوره

انجام پروژه های شهرسازی، معماری، GIS و ...

  • پروژه های GIS؛
  • طرح هادی روستایی؛
  • طراحی بافت باارزش روستایی؛
  • طراحی شهرک ها و نواحی صنعتی؛
  • ترسیم پروفیل های طولی و عرضی و محاسبه احجام؛
  • طرح های گردشگری شهری و روستایی؛
  • طرح های تفکیک شهری و روستایی؛
  • برنامه نویسی لیسپ اتوکد
  • و ...
img