دانلود نقشه اتوکدی منطقه 8 تبریز

30,300 تومان

دانلود نقشه اتوکدی منطقه 8 تبریز
  • نقشه کاربری اراضی منطقه 8 تبریز شامل منطقه بازار و …
  • نقشه تعداد طبقات ساختمانها
  • نقشه کیفیت ابنیه
  • نقشه محدوده بافت و ابنیه با ارزش در سطح منطقه