دانلود شناسنامه آبادیهای سال 1375 استان آذربایجان شرقی

28,200 تومان

شناسنامه  آبادیهای سال 1375 استان آذربایجان شرقی شامل : 
    • تقسیمات سیاسی و آدرس آماری روستاها
    • آمار جمعیت (به تفکیک مرد و زن)
    • تعداد خانوار
    • آمار جمعیت شاغل و بیکار و …