دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی شهر یزد

31,350 تومان