دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی شهر تبریز

19,350 تومان