دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی شهر تبریز

31,350 تومان