دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی شهر تبریز

12,750 تومان