دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی شهر تبریز

26,350 تومان