دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی شهر تبریز

17,850 تومان