دانلود شیپ فایل و لایه GIS حوزه بلوک های آماری شهر مشهد در سال 1385

26,350 تومان