شیپ فایل خطوط هم باران کشور – دانلود شیپ فایل GIS

31,350 تومان

شیپ فایل خطوط هم باران یا هم بارش کشور شامل:

  • مقدار بارش سالانه هر منطقه
  • طول هر محدوده بارش
  • و …