دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی استان کهگیلویه و بویراحمد

12,750 تومان

دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی استان کهگیلویه و بویراحمد شامل همه کاربریهای:
  • اراضی آیش
  • اراضی باتلاقی و مانداب
  • اراضی باغی
  • اراضی فاقد پوشش گیاهی
  • بیشه زار و بوته زار
  • دریاچه و مخزن سد و …
  • زراعت آبی و دیم
  • محدوده شهرها
  • مراتع (خوب، فقیر، متوسط)
  • و …