دانلود شیپ فایل GIS موقعیت و نوع گسل ها در ایران

31,350 تومان

دانلود شیپ فایل GIS موقعیت و نوع گسل ها در ایران
  • 3 شیپ فایل GIS شامل اسامی و موقعیت و نوع گسل ها در ایران.

دارای فیلدهای نام، نوع گسل از نظر فعالیت، رتبه، موقعیت قرارگیری در شهر، و … 

دسته: , برچسب: