دانلود شیپ فایل GIS طبقه بندی اقلیم ایران

31,350 تومان

دانلود شیپ فایل GIS طبقه بندی اقلیم ایران
  • شیپ فایل طبقه بندی اقلیم ایران شامل نوع اقلیم کل کشور به صورت پلیگون

دارای فیلدهای کد اقلیم،مساحت، محیط و نوع اقلیم (خشک، فراخشک، نیمه خشک خفیف، نیمه خشک شدید، نیمه خشک متوسط، مرطوب و نیمه مرطوب) و … 

دسته: ,