دانلود شیپ فایل GIS زمین لغزه ها در ایران

31,350 تومان

دانلود شیپ فایل GIS زمین لغزه ها در ایران
  • شیپ فایل زمین لغزه های (LandSlide) کل کشور به صورت نقطه ای

دارای فیلدهای کد استان، نام شهر، حوزه اصلی و فرعی، طول و عرض جغرافیایی، تاریخ آخرین لغزش، نوع مصالح، نوع زمین لغزه و …