دانلود شیپ فایل GIS دشتهای ایران به صورت پلیگون

31,350 تومان

دانلود شیپ فایل GIS دشتهای ایران به صورت پلیگون
  • شیپ فایل 613 دشت ایران به همراه اسامی، موقعیت و وضعیت حوزه آنها به صورت پلیگون

دارای فیلدهای نام،کد و وضعیت حوزه دشتها از نظر (آزاد، ممنوعه یا ممنوعه بحرانی) بودن و … 

دسته: ,