دانلود شیپ فایل GIS ایستگاههای سینوپتیک هواشناسی ایران

31,350 تومان

دانلود شیپ فایل GIS ایستگاههای سنوپتیک هواشناسی ایران
  • شیپ فایل 290 ایستگاه سینوپتیک هواشناسی کل کشور به صورت نقطه ای

دارای فیلدهای نام ایستگاه، موقعیت و طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع، سال تاسیس و شهرستان و استان مربوطه و…