دانلود لیسپ اتوکد نمایش اتوماتیک مختصات تقاطع ها

38,700 تومان

برای اجرای این لیسپ در اتوکد بعد از فراخوانی با دستور Ap از مسیر مربوطه، از دستور  in   استفاده نمایید.

  • موضوعاتی را که می خواهید مختصات تقاطعشان را بدست آورید، انتخاب کنید.  
  • سپس جهت و موقعیت نمایش مختصات را با یکی از اعداد 1،2،3 یا 4 انتخاب نمایید.