حراج!

دانلود لیسپ اتوکد نمایش اتوماتیک جدول مختصات نقاط قطعات تفکیکی

قیمت: 21,000 تومان
15,750 تومان

برای اجرای این لیسپ در اتوکد بعد از فراخوانی با دستور Ap از مسیر مربوطه، از دستور  it   استفاده نمایید.

  • موضوعاتی را که می خواهید مختصات تقاطعشان را بدست آورید، انتخاب کنید.  
  • سپس جهت شماره گذاری و موقعیت نمایش جدول مختصات را مشخص نمایید.
به اشتراک بگذارید!