دانلود لیسپ اتوکد اندازه گذاری همزمان بین ورتکسهای پلی لاین

31,350 تومان

دانلود لیسپ اتوکد اندازه گذاری همزمان بین ورتکسهای پلی لاین

این لیسپ برای اندازه گذاری همزمان و اتوماتیک بین نقاط شکست (Vertex) یک یا چند Polyline و Line نوشته شده است.