دانلود نرم افزار ترسیم نمودار هرم سنی در اکسل

28,200 تومان

دانلود نرم افزار ترسیم نمودار هرم سنی در اکسل
  • این فایل دارای ستون های گروه سنی، تعداد زن، تعداد مرد، کل جمعیت، نسبت جنسی و درصد می باشد.
  • آمار مربوط به گروههای سنی و جنسیتی مختلف را دریافت کرده و هرم سنی آن را ترسیم می کند.