لیسپ فاصله دو نقطه روی پلی لاین – دانلود لیسپ اتوکد

31,350 تومان

لیسپ فاصله دو نقطه روی پلی لاین 

  • فراخوانی لیسپ با دستور Ap
  • اجرای دستور DBP
  • انتخاب نقطه اول روی پلی لاین مورد نظر
  • انتخاب نقطه دوم روی پلی لاین مورد نظر
  • انتخاب محل درج فاصله بین دو نقطه
  • زدن کلید Enter