لیسپ اکسپورت متن به اکسل – دانلود لیسپ اتوکد

31,350 تومان

لیسپ اکسپورت متن به اکسل

  • فراخوانی لیسپ با دستور Ap
  • اجرای دستور TXP
  • انتخاب همه متن های مورد نظر
  • زدن کلید Enter
  • انتخاب مسیر و نام فایل اکسل