لیسپ ارتفاع دادن اعداد به اندازه مقدارشان – دانلود لیسپ اتوکد

31,350 تومان

لیسپ ارتفاع دادن اعداد به اندازه مقدارشان

  • فراخوانی لیسپ با دستور Ap
  • اجرای دستور TTH
  • انتخاب همه اعداد مورد نظر
  • زدن کلید Enter