حراج!

دانلود لیسپ اتوکد پخ زدن (Chamfer) بین دو لاین با طول پخ دلخواه

قیمت: 12,750 تومان
9,750 تومان

دانلود لیسپ اتوکد پخ زدن (Chamfer) بین دو لاین با طول پخ دلخواه

شما با دانلود این لیسپ  و فراخوانی آن در اتوکد با دستور Ap از  مسیر مربوطه، و با دستور LC  می توانید به راحتی در محل تقاطع دو مسیر یا معبر، پخ با طول مشخص داشته باشید.

به اشتراک بگذارید!