حراج!

دانلود لیسپ اتوکد تبدیل polyline به خطوط freehand و ترسیم آزاد

قیمت: 12,750 تومان
9,750 تومان

دانلود لیسپ اتوکد تبدیل polyline به خطوط freehand و ترسیم آزاد

این لیسپ برای تبدیل Polyline به خطوط freehand  و ترسیم آزاد نوشته شده است. برای اجرای این لیسپ در اتوکد بعد از فراخوانی لیسپ با دستور Ap از  مسیر مربوطه، باید از دستور Smtn استفاده نمایید. 

به اشتراک بگذارید!