دانلود لیسپ اتوکد تبدیل polyline به خطوط freehand و ترسیم آزاد

31,350 تومان

دانلود لیسپ اتوکد تبدیل polyline به خطوط freehand و ترسیم آزاد

این لیسپ برای تبدیل Polyline به خطوط freehand  و ترسیم آزاد نوشته شده است. برای اجرای این لیسپ در اتوکد بعد از فراخوانی لیسپ با دستور Ap از  مسیر مربوطه، باید از دستور Smtn استفاده نمایید.