دانلود لیسپ اتوکد اضافه یا کم کردن یک عدد ثابت به اعداد موجود

31,350 تومان

دانلود لیسپ اتوکد اضافه یا کم کردن یک عدد ثابت به اعداد موجود

این لیسپ برای اضافه کردن یا کم کردن یک عدد ثابت به اعداد انتخاب شده موجود در داخل یک فایل اتوکد با دستور Sum نوشته شده است.