دانلود لیسپ اتوکد اضافه کردن یک متن خاص به ابتدا یا انتهای متن موجود

31,350 تومان

دانلود لیسپ اتوکد اضافه کردن یک متن خاص به ابتدا یا انتهای متن موجود 

این لیسپ برای اضافه کردن یک متن خاص به ابتدا یا انتهای یک یا چند متن موجود در نقشه اتوکد نوشته شده است که با دستور Addtxt قابل اجرا می باشد.