دانلود نقشه اتوکدی خانه تاریخی گنجه ای زاده تبریز

28,200 تومان

دانلود نقشه اتوکدی خانه تاریخی گنجه ای زاده تبریز
  • 2 شیت توضیحات در مورد خانه گنجه ای زاده
  • نقشه پلان زیرزمین خانه گنجه ای زاده
  • نقشه پلان همکف خانه
  • نقشه پلان طبقه اول 
  • نمای جنوبی خانه گنجه ای زاده
  • 1 برش از پلان