دانلود نقشه اتوکدی خانه تاریخی گازر شوشتر

14,700 تومان

دانلود نقشه اتوکدی خانه تاریخی گازر شوشتر
  • نقشه پلان خانه تاریخی گازر
  • پلان زیرزمین شبستان ضلع جنوبی
  • پلان زیرزمین شبستان ضلع شمالی
  • پلان ورودی اصلی
  • پلان طبقه اول اتاق صلع شمالی
  • یک نما – برش از پلان خانه تاریخی