دانلود نقشه اتوکدی خانه تاریخی مباشری اردبیل

28,200 تومان

دانلود نقشه اتوکدی خانه تاریخی مباشری اردبیل
  • سایت پلان به همراه اندازه گذاری
  • پلان زیرزمین
  • پلان اندازه گذاری زیرزمین
  • پلان همکف
  • پلان اندازه گذاری همکف
  • 2 نما از خانه تاریخی
  • نمای سردر ورودی خانه
  • برش