دانلود نقشه اتوکدی خانه تاریخی دورقی شوشتر

14,700 تومان

دانلود نقشه اتوکدی خانه تاریخی دورقی شوشتر
  • نقشه پلان همکف خانه تاریخی دورقی
  • نمای جنوبی خانه
  • یک برش از پلان خانه تاریخی