دانلود نقشه اتوکدی خانه تاریخی خلیل زاده (مروج) اردبیل

28,200 تومان

دانلود نقشه اتوکدی خانه تاریخی خلیل زاده (مروج) اردبیل
  • نقشه پلان زیرزمین خانه تاریخی خلیل زاده
  • پلان همکف خانه
  • نمای جنوبی 
  • 2 برش