دانلود نقشه اتوکدی خانه تاریخی تقوی اردبیل

28,200 تومان

دانلود نقشه اتوکدی خانه تاریخی تقوی اردبیل
  • نقشه سایت پلان
  • پلان زیرزمین
  • پلان همکف
  • پلان نیم طبقه اول
  • نما
  • 2 برش
  • جزییات و طرح در و پنجره