دانلود نقشه اتوکدی خانه تاریخی بلورچیان تبریز

28,200 تومان

دانلود نقشه اتوکدی خانه تاریخی بلورچیان تبریز
  • نقشه پلان همکف خانه بلورچیان
  • نقشه پلان طبقه اول 
  • نمای جنوبی خانه بلورچیان با کیفیت ترسیم عالی  
  • 2 برش از قسمتهای مختلف پلان