دانلود نقشه اتوکدی خانه تاریخی بروجردی ها کاشان

28,200 تومان

دانلود نقشه اتوکدی خانه تاریخی بروجردی ها کاشان
    • نقشه پلان زیرزمین خانه تاریخی بروجردی ها
    • نقشه پلان همکف خانه
    • نقشه پلان طبقه اول
    • 2 نما- برش از قسمتهای مختلف