دانلود لیست و موقعیت بناها و خانه های قدیمی ثبت شده تبریز

28,200 تومان

با دانلود لیست و موقعیت بناها و خانه های قدیمی ثبت شده تبریز به یک فایل PDF دسترسی پیدا خواهید کرد که:
  • در قسمت راهنمای نقشه لیست و شماره بناها آورده شده که با مراجعه به نقشه می توانید موقعیت مکانی آن بنا را پیدا نمایید.