دانلود گزارش Word طرح ساماندهی مراکز روستایی استان گیلان

30,300 تومان

دانلود گزارش Word طرح ساماندهی مراکز روستایی استان گیلان (91 صفحه  با پسوند DOC) 
  • جدول مشخصات نواحی استان گيلان
  • جدول مشخصات منظومه‌های استان گيلان
  • جدول مشخصات مجموعه‌های روستايي استان گيلان
  • جدول مشخصات حوزه‌های روستايی استان گيلان
  • جدول سطح‌بندی فضاها و مراكز جمعيت و حوزه‌بندی روستايی استان گيلان