دانلود گزارش Word طرح ساماندهی مراکز روستایی استان قزوین

30,300 تومان

دانلود گزارش Word طرح ساماندهی مراکز روستایی استان قزوین (220 صفحه  با پسوند DOC) 
  • مقدمه
  • بخش اول: کلیاتی از ناحیه قزوین
  • بخش دوم: سطح بندی مراکز خدمات دهی ناحیه قزوین
  • بخش سوم: حوزه های همگن و هم پیوند شهری و روستایی