دانلود نقشه اتوکد پلان طرح مسکن مهر شوشتر-خوزستان

28,200 تومان

دانلود نقشه اتوکد پلان طرح مسکن مهر شوشتر در استان خوزستان
  • نقشه پلان کاربری اراضی پیشنهادی و طرح تفکیک مسکن مهر 
  • اسامی کاربریها بر روی نقشه
  • شبکه معابر و آکس و عرض معابر