دانلود نقشه اتوکدی منطقه بازار تهران

28,200 تومان

دانلود نقشه اتوکدی منطقه بازار تهران
  • نقشه پلان کاربری اراضی موجود 
  • عرصه و اعیان هر یک از کاربریها
  • شبکه معابر
  • محل تاسیسات و تجهیزات شهری (دکل مخابرات، منبع آب و …..)
  • محل درختکاریها
  • و …