نقشه زمین شناسی گزیک – خراسان جنوبی – دانلود نقشه زمین شناسی

26,100 تومان

با دانلود نقشه زمین شناسی منطقه گزیک در شهرستان درمیان در استان خراسان جنوبی به دو فایل PDF شامل اطلاعات زیر دسترسی پیدا خواهید کرد:

  • نقشه زمین شناسی منطقه به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی
  • مقیاس 1:100000 – شماره شیت 8055
  • مقیاس 1:250000 – شماره شیت L8