نقشه زمین شناسی کرمانشاه – کرمانشاه – دانلود نقشه زمین شناسی

12,600 تومان

با دانلود نقشه زمین شناسی منطقه کرمانشاه در استان کرمانشاه به دو فایل PDF شامل اطلاعات زیر دسترسی پیدا خواهید کرد:

  • نقشه زمین شناسی منطقه به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی
  • مقیاس 1:100000 –  شماره شیت 5458
  • مقیاس 1:250000 –  شماره شیت C6