نقشه زمین شناسی کرسفید – کرمان – دانلود نقشه زمین شناسی

19,800 تومان

با دانلود نقشه زمین شناسی منطقه کرسفید از توابع شهرستان شهر بابک در استان کرمان به یک فایل PDF شامل اطلاعات زیر دسترسی پیدا خواهید کرد:

  • نقشه زمین شناسی منطقه به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی
  • مقیاس 1:100000
  • شماره شیت 6949