نقشه زمین شناسی کبودر آهنگ – همدان – دانلود نقشه زمین شناسی

14,800 تومان

با دانلود نقشه زمین شناسی منطقه کبودر آهنگ در استان همدان به یک فایل PDF شامل اطلاعات زیر دسترسی پیدا خواهید کرد:

  • نقشه زمین شناسی منطقه به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی
  • مقیاس 1:250000
  • شماره شیت D5