نقشه زمین شناسی مهاباد – آذربایجان غربی – دانلود نقشه زمین شناسی

32,400 تومان

با دانلود نقشه زمین شناسی منطقه مهاباد در استان آذربایجان غربی به سه فایل PDF شامل اطلاعات زیر دسترسی پیدا خواهید کرد:

  • نقشه زمین شناسی منطقه به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی
  • مقیاس 1:100000 – شماره شیت 5163 (انگلیسی)
  • توضیحات پشت نقشه شامل لایه های زمین شناسی، زمین شناسی ساختمانی و تاریخ تکامل زمین شناسی منطقه (انگلیسی)
  • مقیاس 1:250000 – شماره شیت B4