نقشه زمین شناسی قزوین – قزوین – دانلود نقشه زمین شناسی

21,100 تومان

با دانلود نقشه زمین شناسی منطقه قزوین در استان قزوین به دو فایل PDF شامل اطلاعات زیر دسترسی پیدا خواهید کرد:

  • نقشه زمین شناسی منطقه به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی
  • مقیاس 1:100000 – شماره شیت 6062
  • مقیاس 1:250000 – شماره شیت E3 , E4