نقشه زمین شناسی فردوس – خراسان جنوبی – دانلود نقشه زمین شناسی

12,600 تومان

با دانلود نقشه زمین شناسی منطقه فردوس در استان خراسان جنوبی به دو فایل PDF شامل اطلاعات زیر دسترسی پیدا خواهید کرد:

  • نقشه زمین شناسی منطقه به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی
  • مقیاس 1:100000 – شماره شیت 7658
  • مقیاس 1:250000 – شماره شیت J6