نقشه زمین شناسی شیراز – فارس – دانلود نقشه زمین شناسی

26,100 تومان

با دانلود نقشه زمین شناسی منطقه شیراز در استان فارس به دو فایل PDF شامل اطلاعات زیر دسترسی پیدا خواهید کرد:

  • نقشه زمین شناسی منطقه به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی
  • مقیاس 1:100000 –  شماره شیت 6549
  • مقیاس 1:250000 –  شماره شیت G11