نقشه زمین شناسی سنندج – کردستان – دانلود نقشه زمین شناسی

21,100 تومان

با دانلود نقشه زمین شناسی منطقه سنندج در استان کردستان به دو فایل PDF شامل اطلاعات زیر دسترسی پیدا خواهید کرد:

  • نقشه زمین شناسی منطقه به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی
  • مقیاس 1:100000 – شماره شیت 5460
  • مقیاس 1:250000 – شماره شیت C5