نقشه زمین شناسی سقز – کردستان – دانلود نقشه زمین شناسی

26,100 تومان

با دانلود نقشه زمین شناسی منطقه سقز در استان کردستان به دو فایل PDF شامل اطلاعات زیر دسترسی پیدا خواهید کرد:

  • نقشه زمین شناسی منطقه به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی
  • توضیحات پشت نقشه شامل لایه های زمین شناسی، زمین شناسی ساختمانی و تاریخ تکامل زمین شناسی منطقه
  • مقیاس 1:100000
  • شماره شیت 5262