نقشه زمین شناسی ساوه – مرکزی – دانلود نقشه زمین شناسی

26,100 تومان

با دانلود نقشه زمین شناسی منطقه ساوه در استان مرکزی به دو فایل PDF شامل اطلاعات زیر دسترسی پیدا خواهید کرد:

  • نقشه زمین شناسی منطقه به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی
  • مقیاس 1:100000 – شماره شیت 6060
  • مقیاس 1:250000 – شماره شیت E5