نقشه زمین شناسی رفسنجان II – کرمان – دانلود نقشه زمین شناسی

26,100 تومان

با دانلود نقشه زمین شناسی منطقه رفسنجان در استان کرمان به دو فایل PDF شامل اطلاعات زیر دسترسی پیدا خواهید کرد:

  • نقشه زمین شناسی منطقه به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی
  • مقیاس 1:100000 –  شماره شیت 7150
  • مقیاس 1:250000 –  شماره شیت I10